CatEspFrEng
MENU
Segueix-nos a
Si vols estar informat de les
ofertes envia WhatsApp al
634 761 534

El Reglament CE/1222/2009 disposa que tots els pneumàtics comercialitzats a partir de l'1 de novembre del 2012 hauran de tenir una etiqueta de calificació sobre la eficiència energètica, la adherència a la carretera i el nivell de soroll al rodament exterior. Aquesta etiqueta es similar a la que han de portar els electrodomèstics com rentadores, neveres, etc.

A continuació detallem els diferents conceptes i donarem les claus perque en el moment de canviar els pneumàtics sapiguem els que comprem.

Aquest símbol identifica la resistència al rodament, el qual incideix directament sobre el consum de combustible. Els pneumàtics es classifiquen per lletres, des de la A (òptim rendiment) a la G (el pitjor). Es calcula que els pneumàtics representen entre el 20% y el 30% del consum de combustible d'un vehicle. Per tant, escollir un pneumàtic més eficient energèticament pot significar un estalvi anual entre 170€ i 230€. Malgrat que aquest pneumàtic sera mès car que un altre de pitjors prestacions, la rendabilitat s'assoleix a partir del segón any, molt abans del final de la seva vida útil. Es per aixó que, encara que sembli que al comprar un pneumàtic poc eficient i per tant més econòmic ens estalviem uns diners, a llarg plaç no es així, ja que el nostre cotxe consumirá per terme mig un 7.50% més que amb un altre pneumàtic més eficiente, així com també un augment de la pol·lució i l'impacte mediambiental que aixó supossa.
Evidentement, també existeixen altres factors tan o més importants per estalviar combustible com són:

  • peumàtics inflats a la presió correcte: un de cada tres vehicles circulen amb la presió baixa.
  • la geometria dels eixos ajustada: allarga la vida útil dels pneumàtics. millora el comportament del vehicle, proporciona més estabilitat en marxa i eficàcia en la frenada.
  • una conducció eficient: pausada i anticipant les accions al volant.
A li oferim el servei de control de presions totalment gratuït i un estudi del desgast dels pneumàtics per si es necessari una alineació del vehicle.

Així com el primer símbol es refereix a la eficiència en termes d'economia, aquest incideix en termes de seguretat en quan a la adherència sobre sòl mullat.
Aquest concepte valora la capacitat que té el pneumàtic a "adherir-se" a la carretera en mullat.
Tenint en compte que la menor resistència a la rodadura i el grau de adherència són dos objetius contradictoris entre sí, hem de buscar el compromís entre els dos a fí de obtenir l'equilibri en les nostres preferències.
El grau de adherència es classifica així mateix per lletres, essent la A la que ofereix els més alts nivells i la G els més baixos.
A disposem de una àmplia gamma de pneumàtics que cobreixen un gran ventall de possibilitats, des de les marques prèmium, de gamma mitja fins les més econòmiques. Posi's en contacte amb nosaltres i li recomenarem el pneumàtic ideal per les seves necessitats específiques.

El tercer símbol es refereix a l'impacte mediambiental doncs ens indica la quantitat de contaminació acústica que genera el vehicle, es a dir la emisió de soroll extern de rodament. Clasifica els pneumàtics en relació amb els futurs límits de soroll europeus en tres categories medint-se en decibelis (dB) en una escala logarítmica, es a dir, que un augment de molt pocs decibelis, representa una gran diferència en els nivells de soroll.

Una ona sonora (silenciós) són 3dB o més per sota del futur límit europeu, dos ones sonoras (moderat), entre el futur límit europeu i 3dB per sota, i tres ones sonores (sorollosa), per sobre del futur límit europeu.

Així doncs, amb l'etiquetatje dels peumàtics els consumidors podran conéixer ràpidament les prestacions de cada model, comparar-los entre sí i fer la millor elecció. El que no pretén ésser es un etiquetatje de qualitat que cubreixi tots els aspectes relacionats amb la totalitat de les prestacions. Existeixen multitut de factors addicionals del rendiment d'un pneumàtic com poden esser la maniobrabilitat i estabiltat en sec ó mullat, l'aquaplànning, durabilitat, adherència en corba, tracció, etc que són estudiats per les marques constructores i que poden utilitzar una àmplia gamma de criteris per a acreditar la qualitat.

Aquesta normativa s'aplica a tots els pneumàtics de turisme, comercials lleugers, vehicles industrials pesats de pasatgers i mercaderies, però queden fora del seu àmbit d'aplicació els pneumàtics recauchutats, els professionals de competició, els de ús provisional o de emergència, i els equipats amb claus.

 

Enrere