CatEspFrEng
MENU
Segueix-nos a
Si vols estar informat de les
ofertes envia WhatsApp al
634 761 534

Pneumàtics

Son el tercer element que garanteixen la seguretat dels ocupants del vehicle i la dels demés usuaris. Tenen la missió d’aguantar-nos sobre la carretera i de transmetre la força del motor al sòl. Així mateix fan d’element amortidor i dirigeixen el vehicle en la trajectòria desitjada. S'ha de tenir en compte que cada pneumàtic té contacte amb el sòl només uns centímetres quadrats. Aquesta superfície és l’ùnic que hi ha entre nosaltres i la carretera. Aixó ens dona idea de l’importància de mantenir els pneumàtics en òptim estat.
Consells:

- Es molt important de respectar les mides i diferents codis que marca la fitxa tècnica del vehicle i que han de coïncidir amb les xifres i lletres gravades al lateral de cada pneumàtic.

- S’ha de verificar la pressió periòdicament quan els pneumàtics siguin freds respectant la diferència de pressió entre l’eix davanter i posterior. Una pressió incorrecte influeix en el consum del vehicle i el desgast accelerat del pneumàtic.

- En trajectes llargs ó de molta càrrega, s’ha augmentar la pressió entre 0.2 a 0.3 bar.

El desgast del pneumàtic pot venir donat per l’ús, i també per motius tan diver- sos com: amortidors en mal estat, presions inadeqüades, frenades violentes ó alineació defectuosa dels eixos.

Es aconsellable la substitució dels pneumàtics quan:

- Els pneumàtics tenen més de quatre anys
- La profunditat del dibuix és inferior a 1.6mm
- Presenten senyals d’envelliment als costats
- Estan deformats o desgastats de forma anormal.

Un dels motius d’un desgast prematur del pneumàtic és una mala alineació. Podem definir l’alineació com el conjunt de paràmetres dels elements de suspensió que mantenen la trajectòria del vehicle.Un simple cop en un d’aquests elements (pneumàtic, amortidor...) pot fer variar les característiques d’un dels elements, fent que la geometria varii donant com a resultat que el pneumàtic treballi en un angle incorrecte i per tant, es desgasti més ràpidament.

Si es detecta que:

- Els pneumàtics es desgasten més per la part interior ó exterior
- El vehicle perd la trajectòria al deixar per uns moments el volant
- El volant queda descentrat

és necessari fer l’alineació en el moment del canvi de pneumàtics per tal de corregir el defecte.

A fem un servei integral dels pneumàtics. Des del muntatge, passant per un equilibrat electrònic per evitar vibracions, fins a l'alineació tant de l'eix davanter com posterior.

Tornar a la pàgina d'INICI
Tornar a la pàgina de SERVEIS