CatEspFrEng
MENU
Segueix-nos a
Si vols estar informat de les
ofertes envia WhatsApp al
634 761 534

Frens

Són un dels elements clau, juntament amb els pneumàtics, de la seguretat activa del vehicle, per aixó són de vital importància per a vosté i tots els altres usuaris de la carretera.

El sistema de frens ens assegura una resposta immediata, eficaç i precisa de disminuir la velocitat.

Feu click sobre les fletxes verdes

Està compost d’un sistema hidràulic, que per mitjà d’unes canalitzacions en les que hi circula el lìquid de frè, aquest impulsat per una bomba, fa la força necessària sobre una pinça en la que hi ha les pastilles de frè i discos ò sabates, per tal reduir gradualment la velocitat fins aturar el vehicle si cal.

Cada frenada provoca el desgast en més ó menys mesura de les peces de fricció com són les pastilles de frè, discos, tambors i sabates. Aixó fa que sigui necessària una revisió periòdica per determinar l’estat i el desgast de tots els elements.

De tots ells, les pastilles són les que més pateixen aquest desgast, ja que assumeixen en gran part la potència que s’ha de fer per a frenar el vehicle. Els discos, en l’eix davanter, i els tambors en el posterior si és el cas, assumeixen la fricció de les pastilles i sabates provocant altes temperatures. Aixó fa que amb el temps es redueixi el gruix i l’eficàcia fins a ésser necessari la seva substitució.

El líquid de frè és l’element que transmet la força des de la bomba de frè a les quatre rodes quan petjem el pedal de frè. Està sotmés a les altes temperartures que li transmeten les pastilles i discos de frè, alhora que és molt sensible a l’humitat. Aixó fa que, encara que no tingui un desgast com les altres peces, sí que es degrada amb el temps i l’ús, fent perdre eficàcia a la frenada i malmetent tot el sistema.

A es fa una revisió exaustiva de tot els elements fent un diagnòstic complet del sistema. Amb aixó evitem que sorgeixin problemes fins la propera visita alhora que donem la tranquilitat d’una conducció segura.

Tanmateix, si:

- L’indicador de nivell de líquid frens s’encén
- El testimoni de desgast de pastilles s’ilumina
- Quan frena es produeixen vibracions que es transmeten al pedal de frè o volant
- Si el vehicle perd la trajectòria al frenar, frena poc o el pedal de frè va dur
- Les rodes es bloquegen amb una mínima pressió sobre el pedal, o en general es percebi un comportament anormal en la frenada

és aconsellable una visita per determinar l’abast del problema i donar-hi la solució el més aviat possible.

Tornar a la pàgina d'INICI
Tornar a la pàgina de SERVEIS