CatEspFrEng
MENU
Segueix-nos a
Si vols estar informat de les
ofertes envia WhatsApp al
634 761 534

Escapaments

En general podem dir que l’escapament és el conjunt de tubs que serveixen per a canalitzar els gasos de la combustió del motor al l’exterior del vehicle.
Però en particular, a més a més, cada part compleix una funció específica molt important.
Així la primera part que ens trobem després de la sortida del motor és el catalitzador. La seva funció és la de neutralizar i transformar els gasos nocius produits per la combustió (hidrocarboni, monòxid de carboni i òxid de nitrògen) en substàncies menys contaminants i agressives pel medi ambient. A continuació trobem el silenciós intermig que redueix en una primera fase tant el velocitat com la temperatura i presió dels gasos. Finalment, el silenciós posterior redueix el soroll del gasos expulsats a un nivell accepable alhora que baixa en una segona fase la temperatura i velocitat dels mateixos.

El deteriorament de l’escapament pot estar causat tant per l’impacte d’objectes i obstacles a la carretera, com per la corrosió interna (encesa defectuosa) ó externa (ambients salins ó humits), ó vibracions del motor que poden provocar ruptures del sistema d’escapament.
Les conseqüències d’un escapament en mal estat són:

1. Pèrdua de potència del motor
2. Augment del consum de combustible
3. Contaminació del medi ambient
4. Risc de sancions per sobrepasar els nivells acústics

Tots els sistemes d’un automòbil treballen interconnectats els uns amb els altres. Per aixó, un problema en el sistema d’escapament, té efectes nocius en la calibració del sistema de control d’emisió de gasos. Un petit desesjustament en l’escapament pot provocar un problema més gran i en conseqüencia, una major despesa en la seva reparació. És per aixó que cal cuidar i mantenir tot el sistema d’escapament en bones condicions.

Per tal d’evitar un deteriorament prematur de l’escapament cal reduir el màxim possible els recorreguts curts, ja que provoquen l’acumulació d’àcids que afavoreixen la corrosió interna. Així mateix, en zones d’ambients molt salí, ó en recorreguts per muntanya a l’hivern, és aconsellable la neteja dels baixos del vehicle per aturar la corrosió externa. Cal evitar també les acceleracions brusques amb el motor fred així com arrencar empenyent el vehicle.

A cada canvi d’oli inclou una revisió de l’escapament que assegura que no sorgeixin problemes fins a la propera visita. Malgrat aixó si es detecta que l’escapament fa un soroll superior a l’habitual, se senten cops metàlics en els baixos del cotxe en carreteres en mal estat, noteu pèrdua de potència i s’ofega, o heu donat un cop a sota del vehicle, a fí d’evitar problemes més greus, no dubteu de demanar una revisió (gratuïta) per tal de fer un diagnòstic i reparar o substituir la peça defectuosa.

Tornar a la pàgina d'INICI
Tornar a la pàgina de SERVEIS