CatEspFrEng
MENU
Segueix-nos a
Si vols estar informat de les
ofertes envia WhatsApp al
634 761 534

El Reglament 461/2010 aprobat per la Comisió Europea i vigent des del 1 de juny de 2010 incideix en la necessitat de abaixar els preus de les reparacions i manteniment dels automòbils, ja que es considera que representen al voltant del 40% del cost total del vehicle.

És per aixió que es reforça la voluntat de que els tallers independents no quedin exclosos d'aquest mercat quasi monopolitzat per les marques fabricants, eliminant nombroses restriccions que pateixen, millorant la competència en el mercat de reparació de vehicles i oferint un marc més favorable als consumidors.

A tal fí, s'obliga als fabricants a facilitar l'informació tècnica necessària per a fer les reparacions de vehicles cada vegada més sofisticats i a la venda dels recanvis originals necessaris.

Amb aixó s'aconsegueix una sèrie d'avantatges per al consumidor final com són:

  • Lliure competència en el mercat de manteniment i reparació de vehicles
  • Es garantitza la lliure elecció del taller per a fer les revisions del cotxe des del primer dia.
  • No es perd la garantia si es fa el manteniment fora dels serveis oficials de la marca. Només les reparacions per defectes de fabricació i dins el període de garantia s'han de fer en els tallers indicats pel constructor del cotxe.
A estem preparats per a donar un servei de qualitat en el manteniment del seu automòbil equiparable als serveis oficials.

Fem servir recanvis de qualitat equivalent als originals i homologats pels principals fabricants d'automòbils.

Respectem escrupulosament tan els plans de manteniment especificats pel fabricant com les qualitats d'oli que necessita cada tipus de motor.

En acabar cada servei li podem segellar el llibre de revisions, el qual dóna fé que s'han seguit les directrius establertes pel fabricant, essent un valor afegit a tenir en compte a l'hora de la venda del vehicle.

Enrere